Logo opstelling  

 

Algemene informatie

Bijeenkomsten
Elf keer per jaar op zaterdag middag van 13.00 tot 17.00, behalve in juli en augustus.
Hiervan is de bijeenkomst in 2017 vier maal in het Harmoniegebouw Concordia, A.P. van Neslaan 4 te Boskoop en zeven maal bij Bonsai Studio Deshima, Ir. Lelystraat 44 2912 CH in Nieuwerkerk a/d IJssel.

Contributie en lidmaatscap
U kunt lid worden van de vereniging door overmaking van € 50,- op rekeningnummer NL22INGB0004285569 ten name van: Afdeling Zuid-Holland van de Nederlandse Bonsaivereniging, Alphen aan de Rijn onder vermelding van ‘Contributie 2017’. Nieuwe leden betalen tevens € 10,- inschrijfgeld.
Na betaling ontvangt men zo spoedig mogelijk een pasje. Wie na 1 juli lid wordt, betaalt € 25,- contributie voor 2017. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Informatie
Op de bijeenkomsten worden ervaring en kennis uitgewisseld. Werkvormen zoals demonstratie, workshop, boombespreking en excursie wisselen elkaar af. Er is gelegenheid om aan bomen te werken en advies te vragen bij problemen met eigen bonsai. De vereniging heeft een bulletin om de leden op de hoogte houden en is aangesloten bij de Nederlandse Bonsaivereniging.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Heeft u op- of aanmerkingen over site, mail deze dan naar de webmaster.

Bijzonderheden
De vereniging heeft een eigen bibliotheek met boeken over bonsai. Klik hier voor informatie over de nieuwste aanwinsten en het reglement. Verder bezit de vereniging een gespecialiseerde bonsaiwinkel, een bonsairuilbeurs en is er elke verenigingsmiddag een unieke bonsailoterij.

 

 

 

 

 

 

 

“SponsorKliks,

 
  BVZH - Snijdewint